Kritiserad flytt av poliser ger resultat

”Det har varit en tuff men nödvändig prioritering”

MALMÖ. Antalet ouppklarade mängdbrott i Malmö har minskat med 18,6 procent de senaste två månaderna. Detta efter att polisledningen omdisponerat resurser och låtit så kallade ingripandepoliser hjälpa till med utredningar.

– Satsningen går över förväntan. Vi har redan lyckats beta av en stor mängd ärenden som tidigare lagts på hög, säger Mats Karlsson, biträdande områdespolischef i Malmö.

När polisledningen i början av hösten gick ut med att ett tjugotal ingripandepoliser skulle flyttas in bakom skrivborden för att hjälpa till med utredningar, fick de stark kritik av Polisförbundet, som menade att det brottsförebyggande arbetet skulle drabbas hårt.

Att säga att ordinarie verksamhet inte påverkats vore hyckleri.

– Vi håller inte alls med om den kritiken. Det är en tuff, men nödvändig prioritering. Att säga att ordinarie verksamhet inte påverkats vore hyckleri. Det är klart det fått konsekvenser vad gäller det brottsförebyggande arbetet, men vi har lyckats hålla de nivåer vi är satta att hålla, trots att vi tagit resurser till detta, säger Mats Karlsson.

Två månader in i satsningen märks resultat.

Enligt Mats Sundling, ansvarig för Projekt utredning, vars mål är att sänka balansen och öka produktionen, har antalet ärenden minskat från 8 500 till 7 196 sedan september, vilket motsvarar 18,6 procent.

– Vi har även ökat produktionen gällande fall som lämnats till åklagare med cirka 30 procent, säger han

Det man framförallt har fokuserat på är att beta av ärenden som är äldre än tolv månader. .

– Vi vill helst arbeta med färska fall. Ju äldre de blir desto svårare blir de att utreda. Visst vill man att polis ska komma ut när ett brott begåtts, men då måste det även finnas folk som kan utreda brotten. Vi behöver hitta en balans på inre och yttre personal utifrån de resurser vi har, säger Mats Sundling.

Totalt finns nu 1 671 pågående ärenden som är äldre än tolv månader.

I takt med att allt fler fall avslutas ökar även antalet frihetsberövade i häktet i Malmö.

– Just nu har vi rekordmånga frihetsberövade i Malmö. Bara hos oss sitter 77 personer, och totalt i regionen sitter ett hundratal, uppger Mats Karlsson.

Är det positivt eller negativt att ha så många frihetsberövade?

– Både och. Det är positivt i bemärkelsen att den misstänkte inte kan fortsätta bedriva kriminell verksamhet eller påverka utredningen. Men det är negativt då man tvingas arbeta med tidsfrister. Ärenden där någon är frihetsberövad måste alltid prioriteras. Det gör att fall utan någon misstänkt läggs åt sidan.

Satsningen med ett intensifierat utredningsarbete kommer fortgå framöver.

– Det är positivt att vi ser så tydlig effekt och vi kommer fortsätta tills vi är i balans. En rimlig målbild ligger på cirka 6 000 pågående ärenden, avslutar Mats Karlsson.

Publicerad 23 November 2017 05:33

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag