Kvinnas sista viloplats bestämd i högsta instans

Anhöriga kunde inte enas om var den avlidna skulle begravas

LUND. Frågan om en avliden kvinna ska begravas i Lund eller i Malmö har sedan i fjor stötts och blötts genom hela rättskedjan – med skilda utfall i lägre instanser. Nu beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att kvinnan ska gravsättas på en kyrkogård i Lund, som en av hennes anhöriga vädjat om i tvisten. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Sedan kvinnan avled 2015 har hennes anhöriga inte kunnat enas om en begravningsplats. Kvinnan hade heller inte uttryckt något önskemål om var hon ville gravsättas.

Efter försök till medling i Kyrkorådet tog Länsstyrelsen upp ärendet i februari förra året. Där ansågs att kvinnans anknytning till Malmö, där hon bott i över 70 år, var starkare och att hon därför inte skulle gravsättas bredvid sin make på en kyrkogård i Lunds kommun, som en annan anhörig önskat. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten men avslogs. Återigen överklagades beslutet som denna gång landade på Kammarrättens bord i Göteborg.

Där var man av en annan åsikt och beslutade den 21 september i fjor att den andra anhöriga skulle fatta beslut om gravsättning, vilket skulle bli på en kyrkogård i Lunds kommun. Efter ännu en överklagan fattade nyligen Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm beslut, där man delade åsikt med Kammarrätten och avslog överklagan.

"Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening får det antas att en människa vill vila på samma plats som den person som han eller hon har sammanlevt med under en längre tid, om inte särskilda omständigheter pekar i en annan riktning. I det fall den platsen är en annan än den avlidnes hemort bör således, som kammarrätten funnit, en sådan anknytning som regel anses väga tyngre än anknytningen till hemorten.", står det i domslutet.

Publicerad 10 November 2017 07:30

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag