Kaninpest vanligt i Malmö

MALMÖ. Kaniner smittade med kaninpest finns överallt i hela Malmö. Gatukontoret kan få upp till 30 samtal på en dag om tips på pestsmittade kaniner.

– Kaninpesten är ganska utbredd i Malmö. Kaniner lever relativt skyddade i städer. Kaninkolonierna blir så täta att sjukdomen sprids effektivt, som en farsot, säger Ola Enqvist, naturvårdare på gatukontoret, Malmö stad.

Han bedömer att det rör sig om ungefär lika många sjuka kaniner som förra året, men har ingen siffra på antal. De finns över hela Malmö.

Privatpersoner som får syn på en sjuk kanin kan tipsa gatukontoret, som sedan vidarebefordrar informationen till skyddsjägare. Men då det rör sig om ett så ett stort antal kaniner som insjuknat i kaninpest måste skyddsjägare prioritera. Vissa dagar tar gatukontoret emot ett 30-tal samtal från allmänheten om sjuka kaniner.

– Skyddsjägarna kan inte åka över allt utan prioriterar publika platser, skolor och förskolor. Det är för att barn och allmänheten inte ska se de sjuka kaninerna. De är ingen trevlig syn, säger Ola Enqvist.

Anledningen till att pestsmittade kaniner skjuts är att man vill förkorta deras lidande. Ofta dör de inom några dagar. Inte sällan har de redan dött eller flyttat sig när skyddsjägare kommer till platsen de blivit tipsade om.

Fakta kaninpest

Kaninpest är en virussjukdom, med mycket hög dödlighet. Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor.

De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

Vissa sjuka djur dör tidigt till följd av allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur.

Sjukdomen drabbar både vilda och tama kaniner. Tamkaniner kan vaccineras.

Viruset sprids antingen genom direktkontakt eller via insekter eller fåglar.

Källa: SVA

Publicerad 12 October 2017 12:54

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag