Humla bygger vinterbo på grönt tak i Västra hamnen

VÄSTRA HAMNEN. Stenhumlan har byggt ett övervintringsbo på ett av det gröna taken på Ohoj-huset vid Kostergränd. Ett kvitto på att den gröna satsningen i Västra hamnen har fallit väl ut, enligt Annika Kruuse, projektledare på miljöförvaltningen.

Enligt Annika Kruuse är det första gången som stenhumlan bygger ett övervintringsbo på ett tak i stadsmiljö, på våra breddgrader.

– Det är unikt på det sättet att det aldrig har dokumenterats förut att stenhumlan har byggt på det här sättet i Skandinavien. Det är också det bästa möjliga betyget på att vi har lyckats gynna den biologiska mångfalden med det här taket och andra projekt, säger hon.

Varför tror du att den har sökt sig dit?

– Det är ett ganska tjockt lager med substrat på taket, en sorts jordblandning, annars skulle den inte vilja gräva hål. Dessutom är taket fullt av svenska ängsväxter, så det innehåller mycket mat för pollinatörer.

Varför är humlan en sådan viktig insekt?

– Den hjälper ju till att pollinera en stor mängd växter. Den ger växterna bättre möjlighet att föröka sig och den hjälper oss så att vi kan skörda våra odlingar – både hemma på trädgårdstäppan och i ett globalt perspektiv. På många håll i världen får man köra runt med tambin för att man utrotat de vilda pollinatörerna, men där är vi inte i Sverige än.

Vad kan det här betyda för Malmö som grön stad, på sikt?

– Jättemycket, vi pratar väldigt mycket om ett aktivt arbete för att göra staden grönare. Det här visar ju svart på vitt att det på allvar kan ha betydelse för den biologiska mångfalden. Det gör att det här spåret blir lättare att köra, både inom Malmö stad och med byggherrar.

Arbetet med de gröna taken har skett inom ramen för ett projekt som heter BiodiverCity. Det delfinansieras av Vinnova, statens verk för innovationer. Målen är att skapa grönare städer med en biologisk mångfald som gör det mer hälsosamt att leva där och att bidra till tillväxt i näringslivet genom nya produkter och arbetstillfällen.

Publicerad 12 September 2017 12:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag