Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

El Sistema-undervisning blir gratis

MALMÖ. Kulturnämnden har beslutat om att ta bort avgifterna för El Sistema-undervisningen. Beslutet innebär att omkring 200 barn inte behöver betala en avgift på 300kr per termin från och med den här terminen. Syftet är att fler barn ska kunna delta i undervisningen.

- Vi gör denna satsning för att alla barn i Malmö som vill ska kunna ta del av El Sistema-undervisningen. För oss handlar det om att väcka intresse för olika kulturformer, träffa andra barn via musiken, och via El Sistema får barnen spela instrument som de kanske aldrig har kommit i kontakt med tidigare, säger Sylvia Björk, ordförande i Kulturnämnden i Malmö, i ett pressmeddelande.

.El Sistema finns på fyra skolor i Malmö: i Holma /Kroksbäck, Sofielund/Seved, och Herrgården/Rosengårdsskolan. För sex- och sju-åringar bedrivs undervisningen under skoltid. Från andra klass sker undervisningen på barnens fritid och en avgift på 300 kronor per termin har tagits ut.

 

Publicerad 31 August 2017 10:46