Kyrkas tweet om Anders Borg väcker reaktioner

"Limhamns kyrka bör ha en diskussion om sin människosyn"

Av
Markus Celander

LIMHAMN. Limhamns kyrka är flitig i sociala medier. Nu har de twittrat om förre finansministern Anders Borg, som nyligen gjorde bort sig under en black out-fylla.

"Erbjudanden från Svenska kyrkan om samtalshjälp gäller också Anders Borg", skriver de på sitt Twitterkonto.

En som reagerat mot detta är Johanna Andersson, som tidigare var präst i Svenska kyrkan. I bloggen "Kristen opinion" skriver hon bland annat:

"Om det hela kan följande reflektioner göras: Varför skulle någon i känsligt läge vända sig till Limhamns kyrka för ”samtalsstöd”? Varför lita till att en församling, som pekar ut enskilda personer som hjälpbehövande, skulle kunna bevara djupa förtroenden och vägleda i känsliga situationer? Limhamns kyrka förefaller använda pastorala erbjudanden för att göra en lustig och politisk poäng. Annorlunda uttryckt: Limhamns kyrka gör politik av en pastoral situation. Om församlingar hanterar människor i svåra livssituationer så här, kommer tilliten till Svenska kyrkan att urholkas snabbt. Om församlingar offentligt börjar namnge personer de menar är i behov av samtalsstöd, inträder en ny era i Svenska kyrkans själavårdstradition.

Limhamns kyrka borde avsätta en arbetsdag, eller många, till att ha en rejäl diskussion om människosyn, omdöme och integritet på nätet. Snarast."

Karin Pråmell, vikarierande kyrkoherde i Malmö pastorat, menar att Johanna Anderssons kritik är en åsikt av många.

– Och det är viktigt att kyrkan är just så – att där inte bara finns en röst.

Kritiken handlar om att Limhamns kyrka brister i tillit – att tweeten lämnar ut Anders Borg som i behov av hjälp, samtidigt som människor ska känna förtroende att söka själavård hos Limhamns kyrka? 

– Jag vill inte kommentera det aktuella inlägget, men erbjudandet om själavård gäller ju alla människor. Däremot vill jag lyfta nivån och fortsätta diskussionen om hur kyrkan använder sociala medier.

 

Publicerad 08 August 2017 17:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag