Skola anklagas för att försöka få bort elev

Augustenborgsskolan anses inte ge det stöd han har rätt till

MALMÖ. Samuel blir mobbad, har uttryckt att han vill ta livet av sig och får ingen adekvat undervisning. Det berättar hans mamma, som inte tycker att Augustenborgsskolan i Malmö ger honom det stöd som han har rätt till enligt skollagen. Skolan fick kritik från Skolinspektionen i höstas för både brister i att motverka kränkande behandling och i att utreda behovet av särskilt stöd till elever.

Samuel, 8 år, har under sin korta skolgång varit utåtagerande och har därför haft extrastöd i form av personal. För drygt ett år sedan flyttade familjen och han började han på Augustenborgsskolan. Ganska snart började han få utbrott, något som gjorde att de andra barnen mobbade och stötte bort honom. Skolan gjorde inget åt saken, enligt hans mamma. Just brister i att motverka kränkande behandling var också en av punkterna i Skolinspektionens kritik av Augustenborgsskolan i höstas. Skolan visar så allvarliga brister att Malmö stad hotas med vite på en miljon kronor om bristerna inte åtgärdas innan den 31 maj. Enligt Skolinspektionen brister skolan bland annat i att motverka kränkande behandling, i arbetet med extra anpassningar av undervisningen och i att utreda behov av särskilt stöd till elever som kan behöva det för att klara skolarbetet.
– Han särbehandlas och känner sig inte välkommen. Skolan hittar kortsiktiga lösningar och bryter mot hans rättigheter, säger Samuels mamma.

I september fick han en elevassistent på heltid. Eftersom Samuel uppträdde stökigt i klassrummet fick han sitta med elevassistenten i ett grupprum, men utan att följa den ordinarie undervisningen.
– Från att ha varit väldigt bra i skolan ligger nu han nu efter. Han fick jobba på datorn mycket, det var som om skolan inte visste vad de skulle göra med honom.

Vid årsskiftet fick Samuel byta klass och skolledningen tyckte att det räckte med att elevassistenten var med honom halva dagen. Något som inte fungerade, menar mamman.
– Han blev vilsen, hamnade utanför och sprang ut i korridoren. Eftersom elevassistenten inte var med honom har han lämnat skolområdet. Jag har ofta gått förbi skolan på rasterna och inte sett en enda vuxen ute.
Mamman blir ständigt kontaktad av skolan, för att prata med eller hämta sin son. Bland annat när han har klättrat upp på taket på en skolbyggnad och inte vill komma ned.
– På skolan sa man att det inte var deras ansvar att få ned honom från taket. Han har vid två tillfällen hotat att hoppa från taket för att han inte vill leva längre, och då har skolans kommentar varit ”vi kan inte hålla fast eller springa efter dem”.

Den 20 mars meddelade skolan plötsligt att Samuel inte behövde komma till skolan nästa dag. Anledningen var att elevassistenten skulle användas som lärarevikarie och skolan inte hade någon som kunde ta hand om Samuel. Samuel fick trots det gå till skolan eftersom mamman hade möten som inte kunde ändras.
Samma kväll ringde skolans rektor och berättade att de hade beslutat att stänga av Samuel från skolan i en vecka då han sades utgöra en fara för andra barn.
– De sa att han hade slagit en elev. Han har slagits förr utan att de har tagit det på allvar. Var är skolans personal, varför ser de inte till att sådant här inte händer? Jag vet inte heller var han var hela den dagen.
Därefter har Samuel fått gå i skolan halva dagarna för att sedan åter bli avstängd en period. Ett tag fick han sitta med elevassistenten på Munkhätteskolan, med en, enligt mamman, alldeles för enkel ABC-bok och en mattebok som han gjorde klar för redan ett år sedan. Dessutom missar han alla övriga skolämnen, menar mamman.

Samuel genomgår en utredning på BUP. Hans mamma känner sig vanmäktig och har själv kontaktat socialförvaltningen i hopp om att få hjälp med sonens situation i skolan.
– Om ett barn inte mår bra hemma agerar socialen snabbt, men när det sker i skolan händer inget. Jag är så less på detta.
Hon föreslog ett nätverksmöte för att gemensamt hitta lösningar.
– Men skolan vidarebefordrade inte min inbjudan till de två pedagoger som känner Samuel bäst, det vill säga klassföreståndaren och elevassistenten. När jag på mötet frågade vad skolan har för planer för Samuel nu när elevassistenten ska sluta sa de att de inte har någon plan. De är uppenbart att de vill få bort honom till en resursskola.
Något som hon inte har något emot, eftersom det innebär en mindre skolgrupp.
Vad önskar du?
– Just nu tänker jag inte så långt. Jag kan inte önska något, eftersom det i alla fall inte blir så. Jag vill att han ska bli behandlad som vilket barn som helst och ha samma rättigheter. Att skolan ska ge honom det stöd som han behöver.
Skolans rektor, Ulrika Prössel-Eriksson, säger att hon inte uttalar sig om enskilda elever, trots att Lokaltidningen har en fullmakt från vårdnadshavare på att hon får lov att göra det.

Fotnot. Samuel heter egentligen något annat.

LÄS MER: Elevassistenten har en annan bild

LÄS MER: "Det är ingen som vet vad Samuel gjorde den dagen"

Skolinspektionens kritik mot skolan hösten 2016.

Malmö stad hotas med ett vite på en miljon kronor om inte de allvarliga bristerna i tryggheten och stödet till eleverna på Augustenborgsskolan rättas till innan den 31 maj. Skolinspektionens tillsyn i höstas visade allvarliga brister på skolan ”som äventyrar elevernas rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Augustenborgsskolan har brister i arbetet med extra anpassningar av undervisningen och i att utreda behov av särskilt stöd till elever som kan behöva det för att klara skolarbetet. Tillsynen visar också brister i elevernas studiero. Skolan har också brister i arbetet med att motverka kränkande behandling. Skolpersonalen anmäler inte alltid kränkningar till rektorn”.

Publicerad 08 May 2017 14:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag