Tullen får inte stoppa bilar som innehåller många misstänkta smugglare.

Tullen får inte stoppa bilar som innehåller många misstänkta smugglare.

Regler tvingar tullen släppa igenom vapen och knark

Av
Anders Bergquist

Anders G Bergquist

MALMÖ. När vapen smugglas in i Sverige över Öresundsbron kommer de ofta in i bilar med fem stöddiga män. Tullens informella regler är nämligen att de aldrig får stoppa bilar med fler personer än det finns tullare på plats och det utnyttjar vapen- och knarksmugglare.
– Det här är en blåögdhet och en mesighet som irriterar ihjäl mig. Tullen är de som ska se till att vapen, narkotika och andra olagliga saker inte kommer in i Sverige, förklarar Sven-Erik Alhem. Han är före detta överåklagare, ordförande för brottsofferjourernas riksförbund och en av Sveriges främsta rättsdebattörer.
– Sedan flera år stoppar tullarna inte bilar om det är många personer i dem. Orsaken är den allt tunnare bemanningen och att de inte är beväpnade.
Sven-Erik Alhem poängterar att den enskilde tullaren gör rätt. Det är inte meningen att denne ska riskera livet när han sköter sitt jobb.
– Men självklart ska tullen vara tillräckligt bemannad. Det är helt fel signaler att skicka ut att tullarna inte vågar kontrollera de kriminellas bilar, säger Sven-Erik Alhem.
– Naturligtvis har de kriminella lärt sig detta. De sätter sig fem stora stöddiga män i en Mercedes eller BMW och blåser rakt igenom tullen. Några minuter senare har vi ytterligare illegala vapen i Malmö, konstaterar Alhem.
– Det här är en flathet som jag tyvärr ser hos flera brottsbekämpande myndigheter. De ägnar mer tid åt att skylla ifrån sig och fördela ansvar istället för att stoppa brott, förklarar Sven-Erik Alhem.
Jan Martinsson är fackordförande för tullen i Malmö och han bekräftar Sven-Erik Alhems uppgifter.
– Det här är ju av naturliga skäl inget vi vill gå ut med, men på en konkret fråga kan jag inte ljuga. Vi har ibland svårt att plocka ut en bil med fyra eller fem människor i och det tycker våra medlemmar känns trist.
– De vill givetvis göra ett så bra jobb som möjligt och då är det inte roligt att tvingas släppa igenom bilar på exempelvis Lernacken som man tror innehåller vapen, säger Jan Martinsson.
– Tullmyndigheten är mycket nöjd de beslag vi gör, men med ordentliga resurser hade de kunnat vara oerhört mycket större, förklarar Jan Martinsson.
Björn Hartvigsson är ordförande för tull-kust-facket i Sverige.
– Det går betydligt fler tullare i pension än vad som anställs och det gör givetvis att nätet blir allt glesare. Hade vi varit fiskare hade vi inte varit nöjda med all fisk som sluppit igenom det nätet, men tullmyndigheten tycker inte det behövs mer resurser.
– För att vi ska kunna göra ett bra jobb behövs betydligt fler tullare, det är en av våra absolut viktigaste frågor, förklarar Björn Hartvigsson.
– Våra medlemmar vill rent psykologiskt göra ett så bra jobb som möjligt, men våra resurser räcker inte alls till. Det kommer in alldeles för mycket vapen och narkotika i landet i onödan, säger Björn Hartvigsson.
Håkan Hansson är biträdande gränsskyddschef vid Tullen i Malmö och blir först tyst när Lokaltidningen ställer frågan om bilar släpps igenom för att tullen inte är tillräckligt bemannad.
– Det är en mycket vansklig fråga. När vi är normalt bemannade ska vi kunna stoppa bilar med många personer i och till och med bussar. Men när vi har låg bemanning kan vi inte alltid kontrollera de bilar vi vill, säger Håkan Hansson.
Vad händer då?
– Om vi har en stark misstanke kan vi ta in dem i garaget och kalla på förstärkning från polisen, annars får vi låta bli att kontrollera bilen, säger Håkan Hansson.
Har ni tillräckliga resurser?
– Det kan ju aldrig bli för många tullare, vi har dygnet runt-trafik i Trelleborg, Helsingborg och Malmö, så visst skulle vi kunna kontrollera mer om vi hade mer resurser. Men samtidigt gör vi ett bra jobb, förklarar Håkan Hansson.
 

null

Publicerad 14 October 2015 06:29